Nakon silnih priznanja na Twitteru, Charlie traži još malo pažnje. Malo se igramo riječima, naravno. Posljednjih dana svaki status započinjao je s...